Màrqueting relacional per a les empreses

Saps que és el màrqueting relacional? Es tracta d’un tipus de màrqueting que utilitza tècniques per millorar la comunicació amb els clients ajudant-los en el procés de compra i incrementar, de manera conseqüent, la seva fidelitatamb l’empresa.

Aquest tipus de màrqueting té com a objectiu situar el client en el centre de tota acció. Què vol dir això? És important que el client se senti ajudat per l’empresa i tingui la sensació que aquesta el coneix i que, per tant, la seva recomanació serà satisfactòria. Per poder aconseguir-ho, és fonamental que l’empresa es presenti al client perquè aquest la pugui conèixer i així, agafar-li confiança.

Però, això no és com el màrqueting que s’ha fet fins ara? No. El màrqueting tradicional tenia com a objectiu arribar al màxim d’audiència a través d’un mateix missatge, en canvi, el relacional, pretén oferir un tracte individualitzat i personalitzat per a cada client.

Per aconseguir-ho, les empreses haurien d’estudiar als clients. Una bona manera de començar a fer-ho, és a través de l’obtenció de dades. Tota la informació que es pugui extreure de la seva demografia, la seva història, el seu comportament, les seves necessitats i de les seves motivacions, ens ajudarà a entendre qui són, quins són els seus gustos o preferències, quins productes els interessen més, com els agrada que es relacionin amb ells, quin procés segueixen quan volen fer una compra, etc.

Finalment, un cop es té tota la informació emmagatzemada, s’hauria de crear l’anomenat “buyerpersona“, és a dir, una representació semi fictícia de com seria el nostre consumidor.

gestor

Comentaris Recents

Comentaris Oberts

Deixar un comentari

Pots utilitzar aquestes etiquetes HTML i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>