Girona Social Media

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Treballem al teu costat per integrar la comunicació a Xarxes Socials amb l’estratègia global de la teva empresa.

Gestionem el teu Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn… o qualsevol altra Xarxa Social.

FacebookTwitterInstagramLinkedInPinterestVimeoYoutube PeriscopeFoursquare

Gestionem els perfils socials que millor s’emmarquen a cada empresa, ja que cadascuna té unes necessitats i objectius diferents.

Creem, proporcionem i seleccionem continguts de qualitat

No podem preparar els mateixos continguts per Facebook, Twitter o Instagram. És per això, que segons la Xarxa Social amb la qual treballem, en seleccionem el contingut més adient per explotar al màxim les seves capacitats comunicatives i d’interacció amb els seus usuaris.

Girona Social Media
Girona Social Media

Planifiquem i programem les publicacions per obtenir un òptim impacte

Estudiem el tràfic dels usuaris i seguidors de les diferents Xarxes Socials per planificar la programació de les publicacions en els horaris de màxima audiència.

Analitzem els resultats obtinguts per optimitzar-ne l’efecte futur

Quants seguidors nous hem aconseguit a Twitter? Des d’on arriben els meus seguidors a Instagram? Quin perfil tenen els meus seguidors a Facebook?

Monitoritzem i analitzem l’activitat que realitzen els teus seguidors dels perfils socials per poder donar resposta a totes les preguntes anteriors,
així com poder diagnosticar, preveure i actuar en la planificació de futures estratègies i accions.

Girona Social Media

Xarxes Socials que gestionem

publicacions al mes

%

incidències en publicacions

cafès al mes 😉

CARACTERÍSTIQUES DE LA GESTIÓ

CONTINGUTS

Crearem i seleccionarem el contingut més adient per cada Xarxa Social.

FIDELITZACIÓ DE SEGUIDORS

Totes les tarifes inclouen la gestió de resposta de totes les opinions i comentaris que els seguidors realitzin en els perfils socials dels nostres clients.

ANÀLISIS

Preparem un informe mensual comparatiu per poder valorar l’activitat realitzada a cadascuna de les Xarxes Socials.

ASSESSORAMENT

No totes les Xarxes Socials són adients per la nostra empresa. Ensenyem a les empreses com gestionar i comunicar de forma eficient la presència en Xarxes Socials.

CAMPANYES DE PAGAMENT

Gestionem qualsevol tipus de campanya de pagament dins les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter, etc.

ESCALABLE

Comencem “piano piano” perquè l’empresa pugui valorar la nostra feina i la potència de les Xarxes Socials dins la seva estratègia de comunicació.

TRANSPARÈNCIA

Mai ens quedem la propietat dels perfils socials dels nostres clients, sempre som co-administradors.

PLATAFORMA

Supervisar amb 10 minuts a la setmana les publicacions que el social manager hagi preparat per a les Xarxes Socials, no només la d’una, sinó totes per exemple Facebook, Twitter i Google+.

PROFESSIONALITAT

Equip de treball específic i processos de treball que només s’encarrega a la gestió de Xarxes Socials amb una productivitat molt elevada.

1 MÉS DE L'EMPRESA

Formem part com un element més de l’equip del departament de màrqueting i comunicació de l’empresa.

CONÈIXER EL CLIENT DE PRIMERA MÀ

Estudiem, analitzem la competència, recopilem informació, tot per conèixer el client en tots els seus aspectes.

PROACTIUS

Aportem propostes en matèria d’accions per complir els objectius marcats i obrir noves alternatives i no quedar-nos mai endarrere.

play App Gsm Video

TARIFES

Treballem amb diverses tarifes de gestió de Xarxes Socials per abastar totes les necessitats comunicatives de les empreses.

Gestionem el teu Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn… o qualsevol altra Xarxa Social.

FacebookTwitterInstagramLinkedInPinterestVimeoYoutube PeriscopeFoursquare

A PARTIR DE
€/mes89
Tarifa Bàsica
*Sense cap tipus de permanència

CONTACTA AMB NOSALTRES

Per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment pots contactar amb nosaltres.

Nom i Cognoms*

Telèfon *

Email*

En què estàs interessat?

Observacions

Accepto la política de privacitat

Accepto l'enviament d'Informació Comercial

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.. Aquesta comunicació s’utilizarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre d’acord al Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD) i el Real Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre la protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no es sol·liciti la seva cancel·lació.
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si es procedeix, a la limitació i/o cancel·lació del tractament, comunicant-lo per escrit, indicant les seves dades personals a PL. Marquès de Camps, 17 17001, Girona o mitjançant un email a info@agenciaumbrella.com.