Les virtuts d’una bona publicitat als medis digitals

Des dels inicis de la era digital i més concretament a dia d’avui, on internet s’ha convertit en l’eina més revolucionaria dels últims temps, les capacitats dels usuaris no han fet més que créixer. Si ho extrapolem a través de les inversions publicitàries, ens trobem en el mateix escenari. És per aquest fet que la necessitat de mesurar l’eficiència d’aquestes inversions ha fet despertar a les empreses i a tots aquells agents que hi estan involucrats.

A diferencia dels altres mitjans publicitaris, Internet té una gran quantitat de virtuts que podríem desglossar de la següent manera:

  • Es pot mesurar, no només estimar com en la resta dels mitjans. Coneixem les pàgines vistes, els clics, el temps de permanència, la ruta de navegació, les impressions, les repeticions, l’origen i la destinació…
  • Aquests tipus de mesures es realitzen en temps real.
  • Es pot finalitzar la transacció o la venda al moment.
  • L’elaboració de les creativitats suposa menors costos.
  • És massiu, arriba a qualsevol part del món.
  • Permet la interacció amb l’usuari.
  • Es poden personalitzar les campanyes amb molt més detall.

Actualment, Internet és utilitzat per a mesurar l’impacte de les campanyes com la televisió, la ràdio o la premsa. No només s’utilitza el mitjà online com un altre canal més de difusió publicitària, sinó que a més, serveix per reforçar les campanyes realitzades en altres mitjans.

No obstant això, no tots són avantatges:

  • La cobertura és menys elevada que la televisió.
  • Poca transparència en comparació als medis offline.
  • Complexitat afegida ja que existeixen moltes estratègies.
umbrella

Comentaris Recents

Comentaris Oberts

Deixar un comentari

Pots utilitzar aquestes etiquetes HTML i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>