Per què les empreses haurien d’elaborar una anàlisi DAFO?

Perquè les empreses segueixin funcionant correctament, és important que portin a terme un estudi per conèixer quines coses funcionen en l’empresa i quines s’haurien de canviar. Actualment, existeixen moltes eines per realitzar aquests estudis, una d’elles és l’anàlisi DAFO. Saps el que és?

Una anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) consisteix a analitzar els punts forts i els punts feblesd’una empresa. Així, s’estudien diferents factors interns i externs. Els factors interns són aquells que poden ser controlats per l’empresa i els factors externs són aquells que l’empresa no pot controlar.

  • Factors interns
    • Debilitats: és tot allò que l’empresa hauria de millorar, és a dir, aquells factors que la posicionen en un lloc inferior al de la competència.
    • Fortaleses: es refereix a tots aquells factors que fan que l’empresa destaqui sobre la competència.
  • Factors externs
    • Amenaces: són aquells factors que no depenen de l’empresa, però que poden posar-la en perill si no els afronten.
    • Oportunitats: són aquells factors que no depenen de l’empresa, però que poden ser positius si l’empresa els detecta a temps i els aprofita.

Llavors, què hauria de fer una empresa amb tota aquesta informació? El més convenient per les empreses és aprofitartotes les dades extretes de l’anàlisi per reduir les debilitats, potenciar les fortaleses, reduir i combatre les amenaces i aprofitar les oportunitats per millorar.

gestor

Comentaris Recents

Comentaris Oberts

Deixar un comentari

Pots utilitzar aquestes etiquetes HTML i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>