Per què és necessari que les empreses coneguin el seu entorn?

Les empreses no estan soles en el mercat, això és una cosa lògica, però de vegades se’ns oblida la importància de conèixer l’entorn per dur a terme la nostra activitat. I és que, conèixer l’entorn ens aporta la informació clau per desenvolupar-nos.

Quan parlem d’entorn podem parlar de macroentorn o microentorn. En què es diferencien? El microentorn es refereix a aquells agents que es relacionen de manera directa i permanent amb l’empresa i que, per tant, influeixen en la seva activitat. En canvi, el macroentorn fa referència a aquells elements que no interactuen amb l’empresa, però que la influeixen.

En el cas del microentorn, podem destacar actors com els proveïdors, els intermediaris, les administracions públiques i els competidors.

Quan parlem de macroentorn ens referim a l’entorn demogràfic, a l’econòmic, al cultural, al tecnològic i al legal. Aquest punt és molt important perquè no és el mateix treballar en un país d’Europa que en un d’Amèrica, ja que cada un té un poder adquisitiu, unes característiques, uns costums, una tecnologia i unes normes pròpies.

Per aquesta raó és molt important conèixer l’entorn de l’empresa, ja que la informació ens ajudarà a saber quines accions ens funcionaran i que accions faran tot el contrari.

gestor

Comentaris Recents

Comentaris Oberts

Deixar un comentari

Pots utilitzar aquestes etiquetes HTML i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>