La importància d’una bona Landing page

Quan engeguem una campanya publicitària, els principals objectius que podem voler assolir són, entre d’altres, captar clients interessats, vendre de forma directa o aconseguir visites a la nostra pàgina web.

D’aquesta manera una landing page o pàgina d’aterratge, és una pàgina web dissenyada específicament per convertir els visitants en leads. , L’objectiu primordial és el d’intentar aconseguir el major número de conversions possibles, per tant i en certa mesura, la qualitat d’una landing es veu reflectida en el percentatge de visitants que acaben demanen informació a través de la pàgina.

Consells a tenir en compte:

  • Per tal que una landing funcioni correctament hem de buscar eficàcia i donar-li rendibilitat.
  • Un bon disseny ajudarà a aconseguir els objectius proposats.
  • Una landing mal feta podria arribar a perjudicar de forma dràstica la campanya que havíem iniciat.
  • Una landing no pot ser mai igual -per qualsevol producte en general, és a dir, és molt diferent preparar una landing per vendre bolígrafs o pel contrari, cotxes.

A partir de tot això, les campanyes publicitàries d’excelsa creativitat, ben estructurades i amb un bon ús dels canals poden fallar al no ser prou eficients en oferir unes landing de valor pels usuaris.

Com a norma general i com a conclusió, el disseny de la landing hauria d’aconseguir alguns dels objectius que es presenten a continuació:

  • Facilitar la usabilitat i accés a la informació
  • Generarconfiança i seguretat. És important que l’usuari vegi que les seves dades quedaran establertes en un marc segur i que la seva cessió no el perjudicarà en cap sentit.
  • Transmetre la identitat de la corporació.
  • Atraureleads de qualitat
umbrella

Comentaris Recents

Comentaris Oberts

Deixar un comentari

Pots utilitzar aquestes etiquetes HTML i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>